• 0

Rubriek #1: Invordering rijbewijs

Category : Nieuws

Invorderen van een rijbewijs
Door Giel Stoepker

Voor veel mensen is een rijbewijs van levensbelang. Een invordering door de politie heeft grote gevolgen. Sommige mensen hebben hun rijbewijs namelijk nodig voor hun werk. Zonder rijbewijs mag men niet de weg op, waardoor er bijvoorbeeld mogelijk problemen ontstaan met de werkgever. Het is daarom van groot belang de regels te kennen omtrent de invordering van een rijbewijs.

De invordering
De politie mag een rijbewijs invorderen als zij van mening is dat een persoon zich op de weg onveilig gedraagt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een persoon meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt (voor bromfietsers en beginnende bestuurders geldt meer dan 30 kilometer per uur te hard).

Een rijbewijs kan worden ingevorderd na een ongeval, maar ook na het consumeren van teveel alcohol. Het maximum-promillage alcohol mag maximaal 3 promille zijn. Voor beginnende bestuurders (tot 5 jaar na het voor de eerste keer bemachtigen van het rijbewijs) is dit zelfs maar 0,8 promille. Als de politie een persoon staande houdt met dergelijke waarden, dan vordert zij het rijbewijs in.

De politie kan een rijbewijs eveneens invorderen als een persoon niet meewerkt aan dit alcoholonderzoek of als men onder invloed is van drugs.

De procedure
Na de invordering zal de politie het rijbewijs naar het CVOM in Utrecht sturen. Dit is een speciale afdeling van het OM. Het rijbewijs zal dan ook fysiek in Utrecht aanwezig blijven. Het CVOM zal binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs wordt teruggegeven of dat deze voor langere tijd wordt ingehouden. Deze inhouding is een voorlopige maatregel, vooruitlopend op een beslissing bij de rechtbank of het OM.

Klaagschriftprocedure
Na de inhouding wachten velen geduldig af. Dat is echter niet nodig. Tegen de beslissing tot invordering en inhouding staat namelijk de klaagschriftprocedure open. In deze procedure wordt de rechtbank verzocht te bepalen dat het CVOM gehouden is het rijbewijs direct terug te geven.

De rechtbank zal in deze procedure als eerste beoordelen of het persoonlijke belang van de verdachte opweegt tegen het belang van de algemene verkeersveiligheid. Daarbij kijkt de rechtbank uitdrukkelijk naar de persoonlijke gevolgen. Als tweede zal de rechtbank kijken naar de redelijkheid van de invorderingstermijn. Zij maakt daarbij gebruik van landelijke richtlijnen, die vaak lichter zijn dan die van het CVOM.

Het starten van een klaagschriftprocedure is daarom in veel gevallen aan te raden. Rechtswinkel de Langstraat kan u adviseren omtrent dergelijke procedures. Wij kunnen samen met u bezien of het verstandig is een procedure op te starten en kunnen u doorverwijzen naar kundige rechtsbijstandverleners. De door Rechtswinkel de Langstraat verleende hulp is altijd gratis.

U bent van harte welkom op het spreekuur van Rechtswinkel de Langstraat, welke iedere dinsdag van 18:30 uur tot 20:00 uur in het voormalige gemeentehuis te Drunen wordt gehouden.


  • 0

Social Media

Category : Nieuws

Rechtswinkel de Langstraat is ook te vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter. Op deze Social Media kanalen worden regelmatig updates gegeven over de rechtswinkel, maar er worden ook interessante nieuwsberichten gedeeld. Onderaan de website staan drie knoppen om naar de Social Media kanalen te gaan.


  • 0

Interview HTR

Category : Nieuws

Alweer even geleden, op 7 mei 2016, is Jan langsgeweest bij HTR voor een interview. Hieronder kan het interview bekeken worden.


  • 0

Nieuwsbrief

Category : Nieuws

Rechtswinkel de Langstraat stuurt iedere maand een nieuwsbrief naar geïnteresseerden! Klik hier om je aan te melden.

 


  • 0

Opening

Category : Nieuws

scissors cut the red ribbon

Rechtswinkel de Langstraat zal vanaf dinsdagavond 6 september spreekuren organiseren. Deze spreekuren worden wekelijks georganiseerd op dinsdag van 18:30 uur tot 20:00 uur. Op een datum, die nader bekend wordt gemaakt, wordt de rechtswinkel feestelijk geopend. Deze opening zal in ieder geval pas na 6 september plaatsvinden.