Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Rechtswinkel de Langstraat bestaat op dit moment uit drie personen. Deze drie leden van de Raad van Toezicht – Giel Stoepker, Charelle van Tilborg en Jan Paijmans – zijn oud-bestuursleden van de rechtswinkel. Zij hebben aangegeven zich in te willen zetten als lid van de Raad van Toezicht van de rechtswinkel en via deze weg zijn zij betrokken bij Rechtswinkel de Langstraat. Zij houden toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel de Langstraat. Daarnaast adviseert en controleert de Raad van Toezicht het bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben de relevante ervaring, kennis en kunde om de toezichthoudende rol binnen de rechtswinkel uit te kunnen oefenen.

Giel Stoepker
Giel studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is werkzaam als juridisch medewerker bij de Centrale Raad van Beroep en docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. Verder is Giel lid van de bezwaarschriftencommissie van Stroomopwaarts (ISD Maassluis, Vlaardingen en Schiedam). Voordat Giel lid van de Raad van Toezicht werd, was hij achtereenvolgens juridisch vrijwilliger, teamleider en bestuurslid (secretaris) bij Rechtswinkel de Langstraat.

Charelle van Tilborg
Charelle is momenteel bezig met haar Masterspecialisatie Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Rechtswinkel de Langstraat is een stichting waarbij ze reeds een aantal jaren betrokken is. In 2016 heeft zij Jan Paijmans geholpen bij de oprichting van de Rechtswinkel. Daarnaast is zij enige tijd actief geweest bij de spreekuren en hierna heeft zij ook plaats gehad in het bestuur van de stichting. Nu het einde van haar rechtenstudie nadert, leek het haar leuk plaats te nemen in de RvT om zo in een minder intensief verband bij kunnen te dragen aan de continuïteit van de Rechtswinkel en de kwaliteit van de juridische adviezen.

Jan Paijmans
Jan heeft de rechtswinkel in 2016 samen met Charelle van Tilborg en Jantine Verboven opgericht. Hij heeft sinds de oprichting de functie van voorzitter gehad en is ook enige tijd penningmeester geweest. Momenteel is hij zijn master Strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen aan het afronden. Na de zomer start hij met de master Entrepreunership en Innovation, ook aan de Radboud Universiteit. De eerste jaren van de rechtswinkel zijn goed verlopen en om die lijn door te zetten was het tijd om de taken over te dragen aan een nieuw bestuur met een frisse blik, nieuwe ideeën en veel energie. Natuurlijk wil Jan graag nog nauw betrokken blijven bij Rechtswinkel de Langstraat en dat is mogelijk door middel van lidmaatschap de Raad van Toezicht.