Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Rechtswinkel de Langstraat bestaat op dit moment uit twee personen. Deze twee leden van de Raad van Toezicht – Giel Stoepker en Jan Paijmans – zijn oud-bestuursleden van de rechtswinkel. Zij hebben aangegeven zich in te willen zetten als lid van de Raad van Toezicht van de rechtswinkel en via deze weg zijn zij betrokken bij Rechtswinkel de Langstraat. Zij houden toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel de Langstraat. Daarnaast adviseert en controleert de Raad van Toezicht het bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben de relevante ervaring, kennis en kunde om de toezichthoudende rol binnen de rechtswinkel uit te kunnen oefenen.

Giel Stoepker
Giel studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is werkzaam als juridisch medewerker bij de Centrale Raad van Beroep en docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. Verder is Giel lid van de bezwaarschriftencommissie van Stroomopwaarts (ISD Maassluis, Vlaardingen en Schiedam). Voordat Giel lid van de Raad van Toezicht werd, was hij achtereenvolgens juridisch vrijwilliger, teamleider en bestuurslid (secretaris) bij Rechtswinkel de Langstraat.

Jan Paijmans
Jan heeft de rechtswinkel in 2016 samen met Charelle van Tilborg en Jantine Verboven opgericht. Hij heeft sinds de oprichting de functie van voorzitter gehad en is ook enige tijd penningmeester geweest. Na de afronding van zijn masters Strafrecht (Nederlands recht) en Innovation & Entrepreneurship (Business Administration) aan de Radboud Universiteit is Jan gestart met zijn baan als Rijkstrainee bij de Nationale Politie. Ook nu alweer het derde bestuur aan het roer van de rechtswinkel komt te staan wil Jan graag nog betrokken blijven bij Rechtswinkel de Langstraat en dat is mogelijk door middel van lidmaatschap van de Raad van Toezicht.