Bezwaar

Heeft een bestuursorgaan (zoals de gemeente of andere overheid) een besluit genomen en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u vaak bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Indien dit mogelijk is, staat dit in de brief die u gehad hebt waarin het besluit toegelicht werd.

Als u bezwaar aantekent tegen een besluit van een bestuursorgaan, moet dit bestuursorgaan opnieuw naar de situatie kijken en beslissen of het originele besluit in stand kan blijven. Bezwaar aantekenen kan door het sturen van een bezwaarschrift naar het bestuursorgaan. In sommige gevallen kan dit ook online. Dit staat dan aangegeven in de brief die u gehad hebt. In deze brief staat ook de termijn genoemd waarbinnen u bezwaar aan kunt tekenen. Over het algemeen is dit 6 weken na dagtekening van de brief.

Bezwaarschrift schrijven

Een bezwaarschrift moet aan enkele eisen voldoen. Om u daarmee te helpen, hebben wij een voorbeeld bezwaarschrift gemaakt. Als u deze volledig invult, voldoet uw brief aan de eisen.

Hebt u moeite met het schrijven van uw bezwaarschrift, of wilt u meer informatie over de bezwaarprocedure? Kom dan langs bij de Rechtswinkel. Kijk bij onze openingstijden wanneer we geopend zijn. Als u bij ons langskomt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Uw paspoort of identiteitsbewijs
  • Het originele besluit. Dit is de brief waarin u verteld wordt dat u bezwaar kunt maken
  • Alle andere relevante documenten (bijvoorbeeld andere brieven van het bestuursorgaan)

Om ons te helpen kunt u het hierboven genoemde bezwaarschrift al zo ver mogelijk invullen. Indien dit niet goed lukt, zorg dan in ieder geval ervoor dat u ons kunt vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij helpen u dan met het schrijven van het bezwaarschrift in juridische taal.

Belangrijk: wij hanteren een adviestermijn van 10 werkdagen. Houd hier rekening mee als u erover twijfelt om onze hulp in te schakelen. Slechts bij uitzonderingen is het mogelijk voor ons om u op kortere termijn van advies te voorzien.