Procedure voeren of mediation proberen?

Procedure voeren of mediation proberen?

Categorie : Nieuws

Wanneer je in een juridisch conflict verwikkeld ben geraakt en je komt er samen niet meer uit, kan een rechter soelaas bieden. Een andere mogelijkheid om het probleem op te lossen, is mediatie. Mediatie is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen samen tot een oplossing proberen te komen met behulp van een mediator. De mediator zal het gesprek in goede banen proberen te leiden en neemt binnen het conflict zelf geen standpunt in. In welke gevallen is het beter om naar de rechter te stappen of juist voor een mediator te kiezen?

Het verschilt per situatie welke vorm van geschilbeslechting is aan te raden. Dit ligt aan de aard van de relatie tussen de partijen en de aard van het geschil. Wanneer de rech ter over een geschil moet beslissen, is dat vaak niet bevorderlijk voor de relatie tussen beide partijen. Geschilbeslechting door een rechter is dus slechts aan te raden bij geschillen waarbij het niet uitmaakt of de band tussen de partijen intact blijft of niet. Hierbij kun je denken aan een conflict met de gemeente, een groot bedrijf of schade opgelopen bij een verkeersongeval, waarbij de andere par tij een volslagen onbekende is. Mediatie is aan te raden in gevallen dat het belangrijk is dat onderlinge re latie gespaard blijft. Aangezien men bij mediatie samen opzoek gaat naar de beste oplossing – in plaats van dat iemand anders hierover beslist – verloopt dit proces in de praktijk een stuk gemoedelijker. Mediatie is om die reden aan te raden bij een conflict met de buren, met een familielid of met uw werkgever.

In alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Maar mocht een situatie uitlopen tot een geschil, kies dan voor de beslechting die het best bij de situatie past om verdere escalatie te voorko men.


Nieuws