Rubriek #2: Social media

Categorie : Nieuws

Social media: niet altijd je beste vriend.
Door Jantine Verboven.

Natuurlijk klinkt de titel als vanzelfsprekend, toch wordt er vaak meer informatie op social media geplaatst dan iemand zou moeten willen. Daarnaast is het vaak niet duidelijk wat de platformen precies mogen met de informatie, zoals tekst of foto’s, die iemand online plaatst. Een mooi voorbeeld hiervan is de Facebook ‘verklaring’ die eens in de zoveel tijd massaal in de Facebook tijdlijn voorbijkomt met daarin “Ik geef Facebook geen toestemming om mijn gegevens te gebruiken”. In deze rubriek leg ik uit waarom deze verklaring niet werkt en wat Facebook nu echt mag met de informatie die op Facebook wordt geplaatst.

Een platform als Facebook maakt het mogelijk om gebruik te maken van een aangeboden dienst onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de ‘Terms of Service’, of in het geval van Facebook de ‘Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden’. In deze voorwaarden wordt besproken welke rechten en plichten het platform en de gebruiker hebben. Zodra een dienst wordt gebruikt of wordt geopend verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de voorwaarden. Vaak worden deze voorwaarden niet gelezen waardoor de onzekerheid blijft bestaan wat Facebook mag.

Facebook verklaart dat diegene die informatie plaatst eigenaar is en blijft van die informatie op het platform. Maar… Facebook krijgt wel een licentie om alle geplaatste informatie te kunnen gebruiken. Licenties komen in verschillende vormen voor. In dit geval is de licentie een:

                  “Niet-exclusieve, overdraagbare,
     sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde
          licentie voor het gebruik van IE-inhoud”

Is dit duidelijk genoeg? In veel gevallen waarschijnlijk niet. Niet-exclusief betekent dat de informatie tegelijkertijd gelicentieerd mag worden aan verschillende ‘partijen’. Facebook heeft daarnaast het recht om deze licentie aan een andere partij over te overdragen waardoor deze partij de informatie mag gebruiken. Daarnaast mag ook een sublicentie door Facebook worden verstrekt aan een ander om de informatie ook te kunnen gebruiken. Royaltyvrij betekent dat de eigenaar geen vergoeding voor de licentie krijgt. Wereldwijd spreekt voor zichzelf, Facebook kan jouw informatie namelijk waar dan ook ter wereld gebruiken.

Tenslotte, IE betekent intellectueel eigendom. Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor allerlei intellectuele creaties, zoals foto’s en teksten. Een licentie is in de meeste gevallen nodig om de creaties te gebruiken als niet-eigenaar.

De licentie op Facebook eindigt zodra de informatie of het account is verwijderd, tenzij de inhoud gedeeld is met anderen waar het niet verwijderd is. Het lijkt simpel, maar dat is het niet op het Internet. In de voorwaarden schrijft Facebook dat wanneer informatie wordt verwijderd, het nog steeds voor een ‘redelijke’ tijd aanwezig is in back-ups. Ook al is het niet meer te zien voor anderen, Facebook heeft een licentie tot het uit de back-ups is verdwenen.

Doordat Facebook een gratis platform is, moet op andere manieren geld worden verdiend. In dit tijdperk heeft informatie een enorm grote waarde als data. Met deze informatie heeft Facebook gigantisch veel data, die zij en anderen kunnen gebruiken voor allerlei zaken, zoals gerichte reclame. Daarom is het belangrijk om even na te denken voordat bepaalde foto’s of video’s worden geüpload. Zeker als de privacy instellingen met betrekking op inhoud op openbaar staat. Informatie die openbaar staat mag namelijk door iedereen worden gebruikt omdat volgens de voorwaarden hiervoor toestemming wordt verleend.

Kan voorkomen worden dat Facebook teksten, foto’s of video’s mogen gebruiken? Natuurlijk, en het is simpeler dan je denkt. De oplossing is om het gewoonweg niet op sociale media te plaatsen. Wil je toch graag iets plaatsen, dan is aan te raden om in ieder geval de privacy instellingen van de inhoud te veranderen van openbaar naar vrienden. Zo kan worden gezorgd dat de ‘schade’ kan worden beperkt.

Als je vragen hebt over het gebruik van social media of de risico’s hiervan, kom er gerust eens over praten! Rechtswinkeliers van Rechtswinkel de Langstraat staan iedere dinsdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur voor je klaar in het voormalige gemeentehuis in Drunen. Meer informatie? Kijk dan op www.rechtswinkeldelangstraat.nl.

 


Rubriek #1: Invordering rijbewijs

Categorie : Nieuws

Invorderen van een rijbewijs
Door Giel Stoepker

Voor veel mensen is een rijbewijs van levensbelang. Een invordering door de politie heeft grote gevolgen. Sommige mensen hebben hun rijbewijs namelijk nodig voor hun werk. Zonder rijbewijs mag men niet de weg op, waardoor er bijvoorbeeld mogelijk problemen ontstaan met de werkgever. Het is daarom van groot belang de regels te kennen omtrent de invordering van een rijbewijs.

De invordering
De politie mag een rijbewijs invorderen als zij van mening is dat een persoon zich op de weg onveilig gedraagt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een persoon meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt (voor bromfietsers en beginnende bestuurders geldt meer dan 30 kilometer per uur te hard).

Een rijbewijs kan worden ingevorderd na een ongeval, maar ook na het consumeren van teveel alcohol. Het maximum-promillage alcohol mag maximaal 3 promille zijn. Voor beginnende bestuurders (tot 5 jaar na het voor de eerste keer bemachtigen van het rijbewijs) is dit zelfs maar 0,8 promille. Als de politie een persoon staande houdt met dergelijke waarden, dan vordert zij het rijbewijs in.

De politie kan een rijbewijs eveneens invorderen als een persoon niet meewerkt aan dit alcoholonderzoek of als men onder invloed is van drugs.

De procedure
Na de invordering zal de politie het rijbewijs naar het CVOM in Utrecht sturen. Dit is een speciale afdeling van het OM. Het rijbewijs zal dan ook fysiek in Utrecht aanwezig blijven. Het CVOM zal binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs wordt teruggegeven of dat deze voor langere tijd wordt ingehouden. Deze inhouding is een voorlopige maatregel, vooruitlopend op een beslissing bij de rechtbank of het OM.

Klaagschriftprocedure
Na de inhouding wachten velen geduldig af. Dat is echter niet nodig. Tegen de beslissing tot invordering en inhouding staat namelijk de klaagschriftprocedure open. In deze procedure wordt de rechtbank verzocht te bepalen dat het CVOM gehouden is het rijbewijs direct terug te geven.

De rechtbank zal in deze procedure als eerste beoordelen of het persoonlijke belang van de verdachte opweegt tegen het belang van de algemene verkeersveiligheid. Daarbij kijkt de rechtbank uitdrukkelijk naar de persoonlijke gevolgen. Als tweede zal de rechtbank kijken naar de redelijkheid van de invorderingstermijn. Zij maakt daarbij gebruik van landelijke richtlijnen, die vaak lichter zijn dan die van het CVOM.

Het starten van een klaagschriftprocedure is daarom in veel gevallen aan te raden. Rechtswinkel de Langstraat kan u adviseren omtrent dergelijke procedures. Wij kunnen samen met u bezien of het verstandig is een procedure op te starten en kunnen u doorverwijzen naar kundige rechtsbijstandverleners. De door Rechtswinkel de Langstraat verleende hulp is altijd gratis.

U bent van harte welkom op het spreekuur van Rechtswinkel de Langstraat, welke iedere dinsdag van 18:30 uur tot 20:00 uur in het voormalige gemeentehuis te Drunen wordt gehouden.


Social Media

Categorie : Nieuws

Rechtswinkel de Langstraat is ook te vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter. Op deze Social Media kanalen worden regelmatig updates gegeven over de rechtswinkel, maar er worden ook interessante nieuwsberichten gedeeld. Onderaan de website staan drie knoppen om naar de Social Media kanalen te gaan.


Interview HTR

Categorie : Nieuws

Alweer even geleden, op 7 mei 2016, is Jan langsgeweest bij HTR voor een interview. Hieronder kan het interview bekeken worden.


Nieuwsbrief

Categorie : Nieuws

Rechtswinkel de Langstraat stuurt iedere maand een nieuwsbrief naar geïnteresseerden! Klik hier om je aan te melden.

 


Opening

Categorie : Nieuws

scissors cut the red ribbon

Rechtswinkel de Langstraat zal vanaf dinsdagavond 6 september spreekuren organiseren. Deze spreekuren worden wekelijks georganiseerd op dinsdag van 18:30 uur tot 20:00 uur. Op een datum, die nader bekend wordt gemaakt, wordt de rechtswinkel feestelijk geopend. Deze opening zal in ieder geval pas na 6 september plaatsvinden.


Belangrijke informatie

Rechtswinkel de Langstraat heet u van harte welkom. Wij werken standaard op inloop zonder afspraak, echter kunt u altijd een afspraak maken via het contactformulier.

Vervallen spreekuren: geen vervallen spreekuren tot het zomerreces. Het laatste spreekuur voor het zomerreces is 1 juli 2024.

 

Nieuws